Algemene praktijkinformatie

Aanmelding
U kunt telefonisch of via de e-mail een afspraak maken. Aanmelding kan op verwijzing van een arts, maar ook direct. Controleer of uw zorgverzekering DTL ([Directe Toegankelijkheid Logopedie) vergoed.

Het eerste gesprek
Tijdens dit intakegesprek worden alle persoonsgegevens genoteerd en wordt de klacht besproken. Eventueel wordt al wat onderzoek gedaan. Ook worden er afspraken gemaakt voor verder onderzoek en zo nodig behandeling. U ontvangt een behandelovereenkomst ter ondertekening.

De diagnose
Na het afnemen van logopedische tests kan een diagnose worden gesteld. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan gemaakt, waarna de behandelingen worden gegeven.

De therapie
De behandelingen duren een half uur en vinden meestal 1 of 2 maal per week plaats in de praktijkruimte. Indien nodig, is ook behandeling aan huis mogelijk. Voor afasiebehandeling en preverbale logopedie kunnen tevens uursbehandelingen gegeven worden. Ouders van kinderen kunnen bij de behandelingen aanwezig zijn en meedoen met de oefeningen. De patiënt krijgt de oefeningen en adviezen mee naar huis, in de vorm van huiswerkopdrachten.

Na de behandeling
Aan het eind van een behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor de verwijzend arts en de patiënt. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er zo nodig een afspraak voor controle gemaakt.

Informatie met betrekking tot behandelafspraken
Wanneer u niet in staat bent om een afspraak na te komen, kunt u zich uiterlijk 24 uur vóór de afspraak telefonisch of via e-mail afmelden. Bij plotselinge ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s ochtends afmelden. Het is tevens mogelijk om ’s avonds en in het weekend te bellen. U kunt dan de voicemail inspreken. Bij te late afmelding worden de kosten voor gereserveerde tijd niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u deze zelf te betalen. U ontvangt dan een nota van Infomedics.

Klachten
Onze praktijken hebben een klachtenprocedure. De folder met alle informatie hierover vindt u in de wachtruimte en op de volgende website:    http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/algemeen/klachtenfolder.pdf

Geen verwijzing?
Zonder verwijzing van een arts naar onze praktijken? Bekijk de voorwaarden van uw zorgverzekering.