NIEUWS PER 01-12-2022:

Carolina van Buren is per 01-12-2022 niet meer werkzaam bij ons. 

Per 1 juli worden de particuliere nota’s voor ons verzorgd door Infomedics. U ontvangt van Infomedics de nota in een roze envelop.

In mei 2018 hebben wij een AVG verklaring ontvangen. Hierin staat dat wij verklaren te voldoen aan de nieuwe privacy regels volgens de privacywet per 25 mei 2018. Dit wordt jaarlijks herzien.

Wij doen mee met het onderzoek van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, wetenschappelijk onderzoek door uw logopedist. Vraag uw logopedist om meer informatie of lees de folder en / of poster in de wachtruimte. Onze logopediepraktijken doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn:
www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Wij doen mee met een klanttevredenheidsonderzoek van Qualiview, op verzoek van uw zorgverzekeraar.  Mogelijk ontvangt u van ons een e-mail, waarin wij u verzoeken enkele vragen over onze dienstverlening te beantwoorden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Resultaat klanttevredenheidsonderzoek 2021; uit de beoordelingen van onze patiënten uit 2021 is gebleken dat men ons beoordeeld met een 9,0 als gemiddeld cijfer! Hier zijn wij erg trots op, hartelijk dank voor uw beoordelingen!

===============================================================

Al jaren hebben wij in Katwijk een populair gratis inloopspreekuur (vrijdag 11.00u – 11.30u, Schaepmanstraat 101, Katwijk). Sinds mei 2013 heeft ook Logopediepraktijk Rijnsburg een inloopspreekuur. Voor de inloopspreekuren vragen wij u zich aan te melden via de website (Aanmelden), om onverwachte drukte te voorkomen.

Logopediepraktijk Heijmans in Wassenaar: Pastoriepad 2, 2242 JW, Wassenaar. Tel. 070-5119077.Op deze locatie werkt Janneke samen met de kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie Wassenaar. Leon zal vanuit deze locatie de behandeling van volwassenen in de praktijk en aan huis blijven doen. Kijk ook op www.kinderfysiotherapiewassenaar.nl

WACHTLIJST: wij hebben een wachtlijst. Toch kunt meestal bij spoed, afhankelijk van uw mogelijkheden, snel terecht bij ons.

Volg ons op www.facebook.com/logopedist.nu

http://vimeo.com/nvlf Hier vindt u actuele filmpjes over logopedie!

Leon Heijmans is als deskundige te zien in de voorlichtingsfilm over Logopedie, van de vereniging voor logopedisten (NVLF). De film is te zien op YouTube en is al tienduizenden malen bekeken!

Onze organisatie is tot 2024 Kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici! Om in dit register geregistreerd te kunnen worden, moet er  aan bepaalde opleidingseisen worden voldaan, die vastgesteld zijn door de Vereniging voor Logopedisten (NVLF). Alle logopedisten die bij ons werken zijn kwaliteitsgeregistreerd!