OMFT

Wij werken samen met orthodontisten en tandartsen uit de regio, die mensen naar ons verwijzen om ze te behandelen met de OMFT methode. Vijf collega´s in onze praktijken zijn hierin gespecialiseerd, Carolina, Janneke,  Maria, Willemiek en Chantal (Rijnsburg).

OMFT

Oro Myo-Functionele Therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Het doel van Oro-Myo-Functionele Therapie is het weer in balans bren­gen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afle­ren van verkeerde reflexen. Oro­myofunctionele therapie kan bestaan uit bet afleren van duim-, vinger- of speenzuigen, het afleren van mondademen, het aanleren van een goede slikgewoonte of oefenin­gen ter beperking van kaakgewrichtsklachten. Essentieel is een goed gebruik van de tong en de lip­pen.

www.omft.info

Per 1 oktober 2014 hebben wij de Praktijken voor OMFT en Logopedie te Katwijk en Noordwijk van mw. E. Putman-Struiving overgenomen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer 071-4033064 of mailen naar info@logopedist.nu